Informacje rolnicze na wyciągnięcie ręki

Dynamika rozwoju sektora rolniczego w ciągu ostatnich kilkunastu lat wymusza na właścicielach gospodarstw i ich pracownikach ciągłe poszerzanie wiedzy i stałą kontrolę nad sytuacją na rynku. Wszystko to powoduje, że rolnik, tak jak każdy inny przedsiębiorca musi pozostawać na bieżąco zarówno z nowościami technologicznymi, jak i całą gamą innych zagadnień sektora rolniczego. By sprostać temu zadaniu, należy pozostawać w stałym kontakcie z informacjami rolniczymi.

Jak pozyskiwać wiadomości rolnicze?

Chcąc mówić o źródłach informacji rolniczych najprościej będzie podzielić je w zależności od medium, z którego pochodzą oraz zakres informacji, do których możemy dotrzeć za ich pośrednictwem. W tej drugiej grupie znajdują się:

czasopisma i portale ogólnoinformacyjne – skupiają w sobie szereg informacji oraz tekstów fachowych z całej branży rolniczej;
portale i czasopisma tematyczne – skupiają się na ściśle na jednej branży lub zagadnieniu np. tylko na informacjach dotyczących rynku maszyn, technologii rolnictwa czy konkretnych niszach produkcyjnych jak produkcja roślinna, zwierzęca czy sadownictwo.

Nietrudno zgadnąć, że najświeższe i najczęściej aktualizowane informacje rolnicze znajdziemy na branżowych portalach internetowych. Warto jednak przyjrzeć się, jak wygląda podział źródeł wiadomości rolniczych w zależności od medium, w którym są one publikowane. I tak w tym wypadku mówić możemy o:

– prasie rolniczej – jest to najbardziej tradycyjne medium, w którym poszukiwać możemy informacji z sektora rolniczego. Jednocześnie wybór czasopism traktujących o rolnictwie jest w naszym kraju naprawdę wiele, są opiniotwórcze i oferują wiedzę fachową na wysokim poziomie. Właściciele gospodarstw rolnych mają do wyboru kilkadziesiąt tytułów i to zarówno traktujących rolnictwo ogólnie, jako całość, jak i tych skupiających się na jego konkretnych gałęziach;

  • portalach internetowych – w tym wypadku mówimy o medium, które jest w obecnych czasach najpopularniejsze i niemal tak szeroko dostępne, jak tzw. media tradycyjne. Portale zawierające informacje rolnicze, to obecnie kopalnia wiedzy z sektora. Dodatkowo oferują one szereg innych informacji jak np. kalendarze imprez rolniczych;
  •  mediach społecznościowych – oferują one zarówno profile firm, jak i indywidualnych rolników, często pasjonatów swego fachu. Ponadto grupy rolnicze tworzone przez samych właścicieli gospodarstw pozwalają na szybką i łatwą wymianę informacji. Zarówno firmy czy instytucje rolnicze, jak i sami rolnicy poza ciekawymi informacjami i tekstami publikują też za pośrednictwem mediów społecznościowych ciekawe materiały filmowe. Wielu rolników publikowanie w Internecie traktuje jako hobby i poza informacjami oferują oni po prostu garść rozrywki dla każdego, kto swą drogę zawodową związał z rolnictwem.

    Niezależnie od tego, czy wybieramy jedno ze źródeł informacji, czy też korzystamy z wielu z nich, jedno jest pewne – warto z nich korzystać i poszerzać swą wiedzę z zakresu rolnictwa, tym bardziej że są one na wyciągnięcie ręki każdego rolnika.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *