Fundusze europejskie i norweskie – sięgnij po dotacje na rozwój!

W nadchodzących miesiącach fundusze europejskie i norweskie mogą okazać się jednym z najlepszych sposobów na pozyskanie środków niezbędnych na rozwój lub realizację ważnych inwestycji. Eksperci wieszczą zbliżający się kryzys, który może powstrzymać wiele podmiotów przed angażowaniem w projekty własnych środków. Warto więc wiedzieć, że wciąż można ubiegać się o duże dotacje, dzięki którym możliwa jest realizacja ambitnych planów rozwojowych pomimo trudniejszej sytuacji ekonomicznej.

Fundusze europejskie – jakie projekty mają szanse na dotację?

Aktualnie fundusze europejskie proponowane są wciąż ze starej puli środków przewidzianych na lata 2014-2020. Już niedługo jednak zostaną uruchomione te z nowego rozdania na lata 2021-2027. Jest to więc idealny moment, by ubiegać się o dotacje unijne, ponieważ istnieje duża szansa na znalezienie dla siebie odpowiedniego naboru odpowiadającego planom inwestycyjnym.

Walka z COVID-19

W ramach starej puli organizowanych jest kilkadziesiąt naborów z programów krajowych i regionalnych, które dają szansę na pozyskanie środków dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych instytucji. Wiele konkursów dotyczy projektów związanych z walką z koronawirusem. O środki mogą się więc ubiegać m.in. firmy i jednostki naukowe np. na cele związane z opracowaniem szczepionki lub metod diagnostycznych COVID-19. Małe i średnie firmy z Polski Wschodniej mogą z kolei pozyskać dotacje unijne na innowacje pomagające przystosować działalność do warunków pandemii.

Dotacje dla rolnictwa i jednostek samorządu terytorialnego

Wiele konkursów pozwala zdobyć fundusze na rozwój w innych dziedzinach, niezwiązanych bezpośrednio z pandemią. Wśród naborów znaleźć można m.in. te przeznaczone na innowacje w gospodarstwach rolnych, czy też zakup sprzętu komputerowego dla szkół, z których z kolei mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego.

Od 2021 roku nowa pula i nowe możliwości

Na znacznie większe możliwości pozyskania środków można liczyć w ramach kolejnej puli, która będzie uruchomiona już w 2021 roku. Z pewnością na atrakcyjne konkursy powinny się szykować firmy planujące prace rozwojowe i wdrażanie innowacji, szczególnie we współpracy z jednostkami naukowymi. Na potężny zastrzyk gotówki mogą szykować się regiony o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Pieniądze będą zapewne przeznaczane na modernizację infrastruktury, cyfryzację i działania związane z ochroną środowiska. Specjalne środki z Funduszu Odbudowy mają być przekazane dla trzech województw – śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, które mają pomóc w transformacji tych regionów.

W ramach nowej puli funduszy europejskich będzie można się ubiegać zarówno o bezzwrotne granty, jak i pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Fundusze norweskie – kto może dostać środki?

Środki potrzebne na rozwój lub realizację inwestycji mogą zapewnić nie tylko fundusze unijne. Warto pamiętać, że do 2021 roku Polska otrzyma około 800 mln euro w ramach tzw. funduszy norweskich. Jest to bezzwrotna pomoc Norwegii, Islandii i Księstwa Liechtenstein, z której korzysta kilkanaście krajów Unii Europejskiej. W zamian za tę pomoc kraje-darczyńcy mają dostęp do rynku wewnętrznego UE, pomimo że nie są jej członkami.

Ideą funduszy norweskich jest wyrównywanie różnic ekonomicznych między krajami unijnymi, ale także wzmacnianie współpracy z krajami-darczyńcami. Na wsparcie finansowe mogą więc liczyć zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne oraz samorządy. Głównymi obszarami pomocy jest: edukacja, nauka, badania i innowacje, ochrona zdrowia, kultura, a także projekty związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym.

Dotacje unijne czy fundusze norweskie – co wybrać?

Fundusze norweskie są znacznie skromniejsze niż fundusze europejskie, dlatego z reguły są dobrym sposobem na dofinansowanie mniejszych projektów. Przykładem jest nabór wniosków na „Małe granty na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety”, czy też „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych”. Środki norweskie często przeznaczane są też na bardzo drobne inicjatywy np. organizację wydarzeń kulturalnych.

Dotacje unijne sprawdzają się bardziej w finansowaniu większych i bardziej ambitnych projektów wymagających zaangażowania znacznie większych sum pieniędzy, jak na przykład wspomniane wyżej prace nad opracowanie metod diagnostycznych COVID-19, czy też modernizację infrastruktury na poziomie lokalnym i krajowym.

Tak naprawdę jednak wybór źródła finansowania zależy od konkretnych planów inwestycyjnych. Większym problemem może okazać się znalezienie odpowiedniego konkursu, dopasowanego do projektu. Pod tym względem warto skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się profesjonalnie pozyskiwaniem dotacji, którzy orientują się w dostępnych naborach i potrafią szybko ocenić możliwości pozyskania środków na dany cel. Niektóre firmy świadczące takie usługi pomagają nawet w opracowaniu koncepcji projektu, tak aby był on jak najlepiej dopasowany zarówno do potrzeb beneficjenta dotacji, jak i konkursu umożliwiającego pozyskanie środków. Więcej na temat kompleksowych usług w zakresie pozyskiwania dotacji, a także przygotowywania i rozliczania projektów, można przeczytać tutaj: Subito Advising – Fundusze europejskie.

Jak zdobyć dotacje dla firmy, instytucji lub gminy?

Chcąc skorzystać z funduszy europejskich bądź norweskich, trzeba nastawić się na dość długi i skomplikowany proces ubiegania się o wsparcie. Niestety nie wystarczy bowiem znaleźć odpowiedni nabór i wypełnić formularz wniosku. Nabory mają charakter konkursów, a więc na środki może liczyć ten podmiot, który zdoła przekonać komisję, że to właśnie jego projekt zasługuje na dofinansowanie. Chętnych jest dużo, więc żeby mieć szansę na dotacje, trzeba poświęcić dużo czasu na przygotowanie nie tylko atrakcyjnego projektu, ale też całej dokumentacji aplikacyjnej. Jednym z największych wyzwań jest studium wykonalności projektu, które jest obowiązkowe przy ubieganiu się o fundusze unijne. W istocie jest to rozbudowana analiza finansowa, techniczna, prawna i instytucjonalna, która ma na celu udowodnić zasadność realizacji danego przedsięwzięcia oraz przedstawić korzyści z jego wdrożenia. Zasady tworzenia takiego dokumentu są dość zawiłe i wymagają odpowiedniej wiedzy. W praktyce więc radzą sobie z tym wyłącznie doświadczone osoby, które profesjonalnie zajmują się pozyskiwaniem funduszy.

Chcąc skutecznie pozyskać środki w ramach funduszy europejskich bądź norweskich, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Bezpłatną pomoc w tym zakresie proponują regionalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Konsultanci w takich punktach pomagają wybrać odpowiedni konkurs, a także wyjaśniają, jak poprawnie wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty przygotować.

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy, przedsiębiorstwa, szpitale, czy uczelnie wyższe jest często na tyle skomplikowane i czasochłonne, że bardzo często przygotowaniem wniosków zajmują się w ich imieniu wyspecjalizowane firmy. Ich doświadczenie i wiedza zapewnia prawidłowe przygotowanie całej dokumentacji, a więc znacznie zwiększa szanse na otrzymanie potrzebnego dofinansowania. Korzystanie z usług takich firm ma jeszcze jedną zaletę – są one najczęściej kompleksowe, a więc obejmują także rozliczenie projektu, co okazuje się również zbyt trudne dla wielu beneficjentów dotacji.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *