Koszty pożyczek wyższe niż koszty kredytu?

Jeśli jesteśmy zainteresowani dodatkowym „zastrzykiem” gotówki, często przeglądamy oferty firm udzielających pożyczki lub kredyty. Niejednokrotnie wydaje nam się, że w ogólnym rozrachunku pożyczka jest droższa niż kredyt. Czy faktycznie tak jest?

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Umowa pożyczki określona jest przepisami kodeksu cywilnego. Przez taką umowę pożyczkodawca ma obowiązek przenieść własność pieniędzy na pożyczkobiorcę. Natomiast osoba biorąca pożyczkę zobowiązana jest do zwrotu pieniędzy.
Z kolei umowa kredytowa zobowiązuje bank do oddania w dyspozycję kredytobiorcy (na czas określony w umowie) konkretnej sumy środków pieniężnych, do wykorzystania na sprecyzowany cel. Osoba biorąca kredyt ma obowiązek korzystać z pieniędzy na warunkach, jakie zostały określone w umowie, a także zwrócić kredyt wraz z odsetkami i prowizją za udzielenie kredytu. Umowa kredytu regulowana jest przez prawo bankowe.

Koszty pożyczki

Wprowadzona w 2016 r. ustawa antylichwiarska przyniosła wiele korzyści osobom zaciągającym pożyczki. Reguluje ona pozaodsetkowe koszty, które mogą wynosić maksymalnie 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. niniejszej kwoty w skali całego roku. Co ważne, w koszty te wliczone są wszystkie opłaty. Jeśli chodzi o odsetki, to nadal wynoszą one 10% w skali roku. W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki, będziemy musieli zapłacić tzw. karne odsetki, które nie mogą być wyższe niż 14% w stosunku rocznym. Warto przejrzeć w Internecie najlepsze metody na tanie pożyczanie pieniędzy

Koszty kredytu

Do kosztów kredytu zaliczamy odsetki, które są ustalane przez każdy bank, koszty dodatkowe oraz koszt ubezpieczenia kredytu. Na koszt kredytu wpływa także zabezpieczenie, wiarygodność osoby wnioskującej o kredyt (historia kredytowa, dochody klienta), a także cel, na który mają być przeznaczone pieniądze. Koszty (inne niż odsetki), które są związane z kredytem nie mogą być wyższe niż 55% kwoty kredytu (w pierwszym roku) i 30% kwoty kredytu (w każdym kolejnym roku). Przed podjęciem decyzji o jego zaciągnięciu warto zajrzeć na stronę https://pozyczkowy-portal.pl.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *